Využití výhod snímání čárového kódu v transportu a přepravě

Datový kolektor OPN-2001 je určen pro sběr dat. Zařízení je malé - velmi skladné a nemá téměř žádnou spotřebu, čímž odpadá i nutnost časté výměny baterií. Zajímavé je nasazení tohoto zařízení v jedné velké přepravní společnosti.

Přepravní společnost využila možnosti, že jakákoliv informace se dá zapsat v čárovém kódu.

Je tak možné zapsat množství, stav, regálovou pozici, číslo zaměstnance, číslo balíku, atd.. Zajímavá vlastnost datového  kolektoru OPN-2001 je, že ke každé informaci je možné připojit datovou a časovou známku.

Přepravní společnost tedy může snímat všechny data, jenž potřebuje pro účely přepravy. Data potom přes USB rozhraní posílá do svého informačního systému.

Nespornou výhodou je, že při snímání kódů nedochází k omylům. Jelikož se cena zařízení pohybuje ve velmi výhodné cenové hladině, bylo možno dodat kolektory v dostatečném množství všem potřebným pracovníkům přepravy.

 

Datový kolektor OPN-2001 lze pro snadnější manipulaci nosit zavěšený na krku. Pro zvýšení odolnosti zařízení byl dodán i s ochranným obalem.

 

                                                                          

logo
+420 222 562 444
+420 737 274 952
codeware@codeware.cz
CODEWARE, s.r.o.
Jaromírova 484/37
120 00 Praha 2 - Nusle
IČ: 61061395, DIČ: CZ61061395

Otevírací doba Po - Pá: 8:30 - 17:00