Případová studie Eurona

Dvouhlavý aplikační systém CODEWARE

Společnost CODEWARE s.r.o. se na jaře roku 2015 stala vítězem výběrového řízení, které si zadala východočeská firma EURONA by CERNY na etiketovací stroj pro svou výrobní linku na plnění plastových lahví hygienickými nebo kosmetickými přípravky. Firma CODEWARE řízení vyhrála s nabídkou dodání dvouhlavého aplikačního systému, který splnil požadavky zadavatele především díky schopnosti souběžně aplikovat etikety na plastové nádoby z obou stran zároveň. Další vlastností, kterou tento aplikační systém disponuje a i díky níž vyhrál výběrové řízení, je jeho schopnost si "zapamatovat" až pět různých předdefinovaných procesů etiketování, které je v průběhu užívání možné změnit takřka "za pochodu". Přičemž je možné ovlivnit jak rozměr etiket, jenž může dosahovat až do velikosti 220 x 300 mm, tak pozici na kterou budou etikety přilepeny, nebo například pořadí a počet etiket.

Zadání výběrového řízení počítalo s požadovanou nastavitelnou rychlostí etiketování mezi 2-30 metry za minutu. Aplikátor dodaný firmou CODEWARE,s.r.o. dokáže tuto rychlost překonat dokonce dvakrát ( tedy až 60 m/min) a spodní hranice zadání pro něj tedy není žádnou překážkou.

Co však bylo pro rozhodnutí vedení společnosti EURONA o pořízení systému CODEWARE obzvlášť důležité, je možnost aplikátor nastavit na etiketování oválných i hranatých lahví a to díky hornímu přítlačnému pásu, který lahve na dopravníku pevně zafixuje v potřebné poloze a v té je "donese" k bočním aplikátorům etiket stroje.

Po vyhlášení vítěze výběrového řízení bylo ihned zadáno vlastní sestrojení aplikačního systému, jenž byl cca o měsíc později dodán k užívání společnosti EURONA. Od té doby systém spolehlivě slouží a během zbylých měsíců roku 2015 si nevyžádal ani jeden zásah servisního technika od dodavatele.

                    

logo
+420 222 562 444
+420 737 274 952
codeware@codeware.cz
CODEWARE, s.r.o.
Jaromírova 484/37
120 00 Praha 2 - Nusle
IČ: 61061395, DIČ: CZ61061395

Otevírací doba Po - Pá: 8:30 - 17:00