News Promotions2
logo CODEWARE

Inventarizace solárních panelů

Hardwarové zabezpečení

Sběr dat se provádí pomocí speciálních snímačů čárového kódu, které mají schopnost načítat data ve ztížených světelných podmínkách (dokonce i ve tmě). Zároveň jsou upravené pro sběr údajů ve střídajících se výškových polohách.

Snímání údajů se provádí online do notebooků, kde je připravený program SBER DAT.

 

Softwarové řešení

Společnost CODEWARE má připravené obslužné programy na sběr údajů ze solárních panelů, zpracování dat a následné zobrazování jednotlivých solárních panelů podle různých kritérií - výkonu, sériového čísla, polohy. Program je možné modifikovat podle potřeb klienta.

Současný systém sběr dat ze solárních panelů má část sběru dat a část zpracování dat.

Program sběr dat

Program SBER DAT je instalován v počítači, noteboku nebo PDA s operačním systémem Windows. Slouží ke komfortnímu zadávání dat a tvorbě takových formátů, aby je bylo možné naimportovat do centrálního databázového stroje pro další aplikaci, která bude graficky uživateli zobrazovat výsledná data na základě dotazu uživatele.

Program vyhodnocení nasbíraných dat

Nasbíraná data jsou zobrazována na základě dotazu uživatele. Uživatel zadá číslo pozice a zobrazí se sériové číslo panelu. V případě, že uživatel zadá sériové číslo panelu, zobrazí se jeho pozice v grafické podobě.

logo
+420 222 562 444
+420 737 274 952
codeware@codeware.cz
IČO: 61061395, DIČ: CZ61061395
Store and pick up place
Mo - Fri: 8:30 - 17:00
Transport and payment
Wide range of products
Offer for companies
More special benefits
Customer zone
Account management