Novinky Promo akce2
logo CODEWARE
Domů Potisk etiket a karet Řešení Blog Kontakty
  1. Mobilní terminály
  2. Přenosné terminály a počítače
  3. S klávesnicí
  4. Příslušenství
  5. Codeware CODEWARE SBĚR - třídění odpadu pomocí čárového kódu

Codeware CODEWARE SBĚR - licence pro 1 terminál a server

Program CODEWARE - SBĚR umožňuje motivovat obyvatele obcí ke třídění odpadu pomocí čárových kódů. Čím lépe budou občané třídit tuhý komunální odpad, tím budou méně platit za odvoz směsného odpadu. A peníze za tříděný odpad se jim mohou i vracet, nebo mohou být využity obcí ke zkrášlení obce. Program CODEWARE SBĚR - třídění odpadu pomocí čárového kódu obsahuje: * licenci pro 1 terminál a server * hodina školení a instalace Codeware CODEWARE SBĚR - licence pro 1 terminál a server
Codeware CODEWARE SBĚR - licence pro 1 terminál a server
ico ARTIKL: CSBER
Dostupnost: Skladem
9 990,-  bez DPH
12 087,9 s DPH


Hmotnost: kg
Nutnost identifikovat
 
Pro možnost zavedení osobní motivace občanů je nezbytným předpokladem jednoznačná identifikace jak účastníků (domácnost), tak i jednotlivých druhů odpadů (papír, sklo, plast, ...). Způsobů identifikace je celá řada, od prostého barevného odlišení sběrných nádob, přes označení lineárním čárovým nebo 2D kódem, až po RFID čipy. Při porovnání nákladů a výnosů ve spojení s rychlostí a hlavně přesností identifikace jsme dospěli k závěru, že nejvhodnějším způsobem značení je klasický čárový kód. Jednoznačně pro něj hovoří i dostupnost a cena zařízení.
 
Jak to funguje?
 
Princip spočívá v přidělení jedinečného čísla pro účastníka (domácnost) a vytištění tohoto čísla v podobě čárového kódu na etikety. Účastník dostane příslušný počet štítků s čárovým kódem a případně nádoby (pytle) na tříděný odpad. Vytříděný odpad shromažďuje do obdržených pytlů a v definovaném čase svozu naplněné pytle označí nalepením štítků skódy a připraví je pro jejich odvoz. Obsluha svozového vozu je vybavena terminálem pro snímání čárových kódů a snímá kódy z nakládaných pytlů s příslušným odpadem. Takto probíhá celý svoz, po jeho skončení obsluha předá terminál a nasnímaná data se přenesou do příslušného informačního systému k dalšímu zpracování.
 
Co je potřeba?
 
Obec si zakoupí software CODEWARE SBĚR, který se nainstaluje do počítače a přenosný datový terminál, který bude zapůjčovat sběrné společnosti. Samolepicí štítky sčárovými kódy je možné vytisknout na obyčejné laserové tiskárně, nebo si obec může zakoupit tiskárnu, na které bude tisknout štítky odolné proti vodě (z tzv. polyethylenu). Štítky s čárovými kódy musí být nalepeny viditelně. Po dokončení svozu se čtečka vloží do nabíjecího a komunikačního stojánku, nasbíraná data se přenesou do počítače, kde se zpracují a archivují. Program umožňuje měnit počty bodů za jednotlivé komodity i cenu bodu, podle vývoje plateb od společnosti EKO-KOM a navazujících odběratelských organizací. Kdykoliv je možné rozšířit číselník o další komodity, či upravovat v číselníku chyb důvody, kvůli kterým není možné přiznat domácnosti bonusové body. Samozřejmostí je pohodlná editace jednotlivých poplatníků v databázi a zálohování souborů.
 
Příklad z praxe:
 
Čím lépe budou občané třídit tuhý komunální odpad, tím budou méně platit za odvoz směsného odpadu. Jak ale docílit toho, aby separovali již doma?
 
V malé obci Chelčice na Strakonicku zavedli pytlový sběr tříděného odpadu s využitím čárových kódů a jsou spokojeni. „S pytlovým odvozem tříděného odpadu od domu jsme začali v roce 2008 a ve druhém čtvrtletí letošního roku jsme zavedli systém čárových kódů. V současné době obec tento systém ani nedotuje, ani na něm nevydělává. Docílili jsme ale toho, že jsme letos nemuseli zvyšovat ceny za svoz popelnic, snížil se podíl netříděného odpadu a platby od společnosti EKO-KOM vzrostly více než dvojnásobně. Finanční motivace třídění odpadů vzbudila poměrně velký zájem občanů. Za letošní první čtvrtletí se do systému přihlásila více než polovina poplatníků,“ reaguje Miroslav Dušek, místostarosta obce Chelčice. Pytle musí být dobře zavázané a štítky s čárovými kódy musí být nalepeny viditelně. Část v systému pytlového sběru tříděného odpadu s identifikací pomocí čárových kódů je dobrovolná. Poplatníkovi jsou po registraci zdarma vydány samolepicí štítky pro jednotlivé komodity sběru. Štítek obsahuje čárový kód s informacemi o komoditě, pořadovém čísle štítku a identifikuje poplatníka pomocí vygenerovaného kódu. Pod tímto kódem jsou informace o sběru prezentovány na internetových stránkách obce. Za každý řádně naplněný pytel jsou přiznány poplatníkovi bonusové body, za které obdrží určitou finanční částku. Takto nastřádaná částka je poplatníkovi odečtena při paušální platbě za odvoz popelnic v následujícím svozovém období. Hodnota jednoho bodu může například být 5 Kč. „Celá agenda sběru je zajišťována programem – CODEWARE SBĚR,“ uzavírá Miroslav Dušek.
 
Celý článek "Třídění s čárovým kódem občany motivuje" o systému sběru odpadu v Chelčičích vyšel v magazínu Moderní obec (říjen 2009).
 
logo