Novinky Promo akce2
logo CODEWARE

Mobile Asset - inventarizace majetku ON-LINE

Mobile Asset
 


Softwarový balík MOBILE ASSET ON-LINE řeší beze zbytku integraci přenosných radiofrekvenčních terminálů CipherLab a tiskáren čárových kódů Argox do systému ABRA. Sběr údajů, díky přenosnosti terminálu a díky vestavěnému snímači čárových kódů, probíhá rychle a bezchybně. Změny umístění v evidenci majetku v systému ABRA se promítnou v centrální databázi okamžitě po odeslání dat z pracovní databáze používané během fyzické inventury. MOBILE ASSET plně využívá serverovou architekturu systému a umožňuje plynule zpracovat i případy chybějících nálepek s inventárními čísly, které lze okamžitě vytisknout stisknutím klávesy na přenosném terminálu.
Pro samotnou evidenci majetku v době, kdy se neprovádí inventarizace, se využívají nástroje systému ABRA. (ABRA je produkt společnosti Aktis, a.s., komplexní ERP systém s tříúrovňovou architekturou klient/server. V roce 2005 aktivně používalo ABRA G2 nebo ABRA G3 cca 1300 klientů.)

Popis aplikace

MOBILE ASSET je aplikace pro vytváření inventur majetku (dlouhodobý hmotný majetek, dlouhodobý nehmotný majetek, drobný hmotný majetek, drobný nehmotný majetek) a pro práci s nimi. Instalační balík obsahuje aplikaci MOBILE ASSET (propojení on-line terminálů firmy CipherLab - Bluetooth nebo WiFi - se systémem ABRA a s databází pro práci s vytvářenými doklady), firmware pro jednotlivé typy podporovaných terminálů, uživatelské šablony pro dané terminály a databázi Firebird. Uživatel si může vybrat, jestli jako zdrojová databáze pro zjišťování informací o majetku slouží databáze systému ABRA nebo lokální databáze aplikace (v tom případě si uživatel může ze systému ABRA importovat stav majetku pro inventuru majetku na vzdáleném místě, odkud není přístup přímo do systému ABRA).
Aplikace je schopná vytvořit a zobrazit tiskové sestavy inventury majetku (rozdílová, koncová a souhrnná sestava zvlášť pro dlouhodobý a drobný majetek pro zvolená umístění). Také je možné vytvářet návrhy štítků s informacemi o majetku a tisknout je přímo z aplikace nebo z terminálu. MOBILE ASSET také obsahuje nástroje pro práci s vytvořenými doklady a pro řešení přemisťování majetku (pokud je vytvořena žádost pomocí přenosného terminálu).

Instalační balík MOBILE ASSET obsahuje:

 • aplikaci pro komunikaci s Bluetooth/WiFi terminály společnosti CipherLab
 • modul pro tvorbu inventur majetku a pro vytváření výstupních tiskových sestav
 • modul pro tisk štítků s informacemi o majetku na tiskárnách čárového kódu
 • modul pro import dat z databáze systému ABRA do lokální databáze aplikace MOBILE ASSET

 

Propojení terminálů

On-line terminály jsou během vytváření dokladů připojeny k databázi systému ABRA nebo k lokální databázi aplikace pomocí ODBC rozhraní. Toto spojení slouží ke zjišťování informací o kartách majetku, jeho předpokládaném umístění, ... v reálném čase.

Mobile Asset in ABRA

 

Majetkové doklady v aplikaci MOBILE ASSET

Uživatel může rozpracovat až 10 inventur každého typu, libovolně je upravovat a ukončovat v libovolném pořadí (pokud se doklad ukončí, není již možné jej upravovat, pokud jej v aplikaci administrátor znovu neodblokuje). Podrobná nastavení pro jednotlivé typy dokladů jsou přístupná v aplikaci MOBILE ASSET. Pro všechny typy majetku jsou společné typy operací, které s nimi může uživatel přenosného terminálu provádět (Pokračovat v dokladu, Upravit doklad, Rozdílová sestava, Ukončit doklad, Smazat doklad).

 • Majetek bez třídění
  Slouží k vytvoření inventury bez ohledu na druh sbíraného majetku (dlouhodobý, drobný). Při vytváření nového inventárního dokladu je možné zadat název dokladu a umístění, kde se inventura provádí. Po úspěšné validaci těchto údajů může uživatel začít snímat nalezený majetek. Po sejmutí inventárního čísla se na displeji zobrazí informace o majetku (inventární číslo, název a pořizovací cena). Uživatel doplní případné inventární číslo komponenty a nalezený počet. Je možné aplikaci nastavit tak, že bude akceptovat inventární číslo majetku a jeho komponenty v rámci jednoho kódu, potom se na displeji zobrazí přímo parametry sejmuté komponenty majetku.
 • Dlouhodobý majetek
  Slouží k vytvoření inventury pouze dlouhodobého majetku, k drobnému majetku se chová jako k neznámému, pokud nedojde ke shodě mezi kódy nebo inventárními čísli mezi těmito dvěma druhy majetku. Ostatní parametry jsou stejné jako u všeobecného majetku.
 • Drobný majetek
  Slouží k vytvoření inventury pouze drobného majetku, k dlouhodobému se chová jako k neznámému, pokud nedojde ke shodě mezi kódy nebo inventárními čísli mezi těmito dvěma druhy majetku. Na displeji se nezobrazuje pole pro komponentu majetku, jinak jsou parametry shodné s ostatními typy inventur.
 • Informace
  Slouží k zobrazení informací o sejmutém/zadaném majetku nebo jeho komponentě. Po sejmutí majetku se zobrazí, pokud je majetek nalezen, jeho inventární číslo, název, inventární číslo komponenty (u drobného majetku počet), cena, kód umístění a odpovědná osoba.
 • Tisk samolepících etiket
  Aplikace MOBILE ASSET Vám umožní potisk samolepících etiket čárovým kódem a dalšími potřebnými informacemi. Rozměr samolepících etiket a velikost návrhu štítku jsou volitelné.
 • Tiskové sestavy
  Tiskové sestavy v MOBILE ASSET se tvoří v souborech typu html. Tyto soubory můžete otevřít a prohlížet v jakémkoliv internetovém prohlížeči.

 

Mobile Asset output

 

Hardwarové požadavky k využití MOBILE ASSET ON-LINE pro ABRA

 • přenosný on-line terminál CipherLab typu Bluetooth nebo WiFi (CP T 8xxx)
 • WiFi Access Point (CPT-8071, CPT-8370), BlueTooth Access Point nebo BlueTooth dongle (CP T-806x, CPT -8360)
 • tiskárna čárových kódů (například Argox  R-400+) je doporučená součást, není nutná pro funkčnost systému

 

Softwarový balíček obsahuje

 • Nástroje pro vytvoření a zpracování inventury majetku
 • Všechny komponenty systému jsou multijazyčné (česky + anglicky, další jazyky snadno nastavitelné)

 

Mobile Terminals

 

logo
+420 222 562 444
+420 737 274 952
codeware@codeware.cz
IČO: 61061395, DIČ: CZ61061395
Kamenná prodejna
Po - Pá: 8:30 - 17:00
Doprava a platba
Velký výběr skladem
Nabídka pro firmy
Získejte výhody
Zákaznická zóna
Kompletní správa účtu