Novinky Promo akce1
logo CODEWARE
Domů Potisk etiket a karet Řešení Blog Servisní středisko
  1. Software
  2. Pro mobilní terminály

Mobile Asset - inventarizace majetku

Mobile Asset - inventarizace majetku

V případě zájmu o tento produkt kontaktujte, prosím, naše obchodní oddělení.

Kontakty

Off-line aplikace MOBILE ASSET Vám umožní snadné provedení inventury majetku nahraného v paměti zařízení. Kromě čárových a 2D kódů je možné využít i RFID pro urychlení průběhu sběru dat. Na displeji je přehledně zobrazeno, co už bylo ve zvolené místnosti nalezeno a co ještě chybí. Nasbírané položky je možné promítnout do Excelu nebo TXT souboru pro další zpracování systémy pro evidenci majetku.

Aplikace MOBILE ASSET Vám umožní provádět sběr dat pro inventuru majetku pomocí přenosných offline terminálů se systémem Android.

Jakmile do terminálů nahrajete soupis majetku z Vašeho systému, tak je na něm možné ručně nebo pomocí čárového/2D kódu vybrat budovu a místnost, kde se právě nacházíte, čímž se na displeji zobrazí seznam majetku evidovaný na daném umístění.

Poté stačí snímat kódy z jednotlivých kusů majetku. Dohledaný majetek se označí zeleně, aby bylo jasné, co všechno už bylo v místnosti nalezeno. Terminál Vás také upozorní na majetek evidovaný jinde a neznámý kód s možností ho ignorovat nebo vytvořit novou položku majetku.

U podporovaných zařízení lze také využít RFID technologie pro urychlení inventury. V případě, že je majetek opatřen RFID tagy, umožní terminál nasnímat seznam majetku až na několik metrů bez nutnosti hledat nalepený štítek. Možnost zároveň využívat čárové/2D kódy je samozřejmě zachována.

Soupis majetku je možné do terminálu nahrát ručně nebo pomocí Windows aplikace, která se následně může postarat i o stažení nasnímaného majetku z terminálu do PC a jeho prvotní zpracování (např. uložení do TXT souboru nebo do XLSX s možností indikace stavu inventury Manko/OK/Přesun/…). Takto zpracovaná data mohou být poskytnuta Vašemu systému.


Dotaz k produktu:

logo