Novinky Promo akce1
logo CODEWARE
Domů Potisk etiket a karet Řešení Blog Servisní středisko
  1. Software
  2. Pro mobilní terminály

Mobile Waste - sběr komunálního odpadu

Mobile Waste - sběr komunálního odpadu

V případě zájmu o tento produkt kontaktujte, prosím, naše obchodní oddělení.

Kontakty

Motivujte občany ke třídění odpadu. Naše aplikace MOBILE WASTE Vám umožní jednoduchou správu sběru libovolného typu odpadu (papír, plast, kov, atd.), tisk štítků na pytle i sběr v terénu nebo na sběrném místě pomocí přenosných terminálů. V aplikaci je přehledně zobrazeno, kolik bodů občané sběrem tříděného odpadu nasbírali, a je možné nastavit i převodní vztah mezi nasbíranými body a případnou slevou na svoz komunálního odpadu.

Nutnost identifikovat

Pro možnost zavedení osobní motivace občanů je nezbytným předpokladem jednoznačná identifikace jak účastníků (domácnost), tak i jednotlivých druhů odpadů (papír, sklo, plast, ...). Způsobů identifikace je celá řada, od prostého barevného odlišení sběrných nádob, přes označení čárovým nebo 2D kódem, až po RFID čipy. Při porovnání nákladů a výnosů ve spojení s rychlostí a hlavně přesností identifikace jsme dospěli k závěru, že nejvhodnějším způsobem značení je klasický čárový nebo 2D kód. Jednoznačně pro něj hovoří i dostupnost a cena podporovaných zařízení – CipherLab CPT-800x, CPT-8200 nebo zařízení s OS Android.

Jak to funguje?

Princip spočívá v přidělení jedinečného čísla pro účastníka (domácnost) a vytištění tohoto čísla v podobě čárového nebo 2D kódu na etikety. Účastník dostane příslušný počet štítků s kódem a případně nádoby (pytle) na tříděný odpad, vytříděný odpad shromažďuje do obdržených pytlů, v definovaném čase svozu naplněné pytle označí nalepením štítků s kódy a připraví je pro jejich odvoz. Obsluha svozového vozu je vybavena přenosným terminálem pro snímání čárových/2D kódů a snímá je z nakládaných pytlů s příslušným odpadem. Takto probíhá celý svoz, po jeho skončení obsluha předá terminál a nasnímaná data se z něj přenesou do systému k dalšímu zpracování.

Co je potřeba?

Obec si zakoupí software MOBILE WASTE firmy CODEWARE, který se nainstaluje do počítače a přenosný datový terminál, který bude zapůjčovat posádkám svozových vozů. Samolepicí štítky s čárovými/2D kódy je možné vytisknout na obyčejné laserové tiskárně nebo si obec může zakoupit tiskárnu, na které bude tisknout štítky odolné proti vodě (z tzv. polyethylenu). Štítky s kódy musí být nalepeny viditelně. Po dokončení svozu se čtečka vloží do nabíjecího a komunikačního stojánku, nasbíraná data se přenesou do počítače, kde se zpracují a archivují. Program MOBILE WASTE umožňuje měnit počty bodů za jednotlivé komodity i cenu bodu podle vývoje plateb od navazujících odběratelských organizací (např. EKO-KOM). Kdykoliv je možné rozšířit číselník o další komodity, či upravovat v číselníku chyb důvody, kvůli kterým není možné přiznat domácnosti plné bonusové body. Samozřejmostí je pohodlná editace jednotlivých poplatníků v databázi a zálohování dat.

Příklad z praxe:

Čím lépe budou občané třídit tuhý komunální odpad, tím méně budou platit za odvoz směsného odpadu. Jak ale docílit toho, aby třídili již doma?

V obci Chelčice na Strakonicku zavedli pytlový sběr tříděného odpadu s využitím čárových kódů a jsou spokojeni. „S pytlovým odvozem tříděného odpadu od domu jsme začali v roce 2008 a ve druhém čtvrtletí letošního roku jsme zavedli systém čárových kódů. V současné době obec tento systém ani nedotuje, ani na něm nevydělává. Docílili jsme ale toho, že jsme letos nemuseli zvyšovat ceny za svoz popelnic, snížil se podíl netříděného odpadu a platby od společnosti EKO-KOM vzrostly více než dvojnásobně. Finanční motivace třídění odpadů vzbudila poměrně velký zájem občanů. Za letošní první čtvrtletí se do systému přihlásila více než polovina poplatníků,“ reaguje Miroslav Dušek, místostarosta obce Chelčice. Pytle musí být dobře zavázané a štítky s čárovými kódy musí být nalepeny viditelně. Část v systému pytlového sběru tříděného odpadu s identifikací pomocí čárových kódů je dobrovolná. Poplatníkovi jsou po registraci zdarma vydány samolepicí štítky pro jednotlivé komodity sběru. Štítek obsahuje čárový kód s informacemi o komoditě, pořadovém čísle štítku a identifikuje poplatníka pomocí vygenerovaného kódu. Pod tímto kódem jsou informace o sběru prezentovány na internetových stránkách obce. Za každý řádně naplněný pytel jsou přiznány poplatníkovi bonusové body, za které obdrží určitou finanční částku. Takto nastřádaná částka je poplatníkovi odečtena při paušální platbě za odvoz popelnic v následujícím svozovém období. Hodnota jednoho bodu může například být 5 Kč. „Celá agenda sběru je zajišťována programem MOBILE WASTE firmy CODEWARE,“ uzavírá Miroslav Dušek.,

Celý článek "Třídění s čárovým kódem občany motivuje" o systému sběru odpadu v Chelčičích vyšel v magazínu Moderní obec (říjen 2009).


Dotaz k produktu:

logo