Řízený sklad OSIRIS

Sklad je důležitou součástí moderního dodavatelského řetězce. Efektivní provoz skladu je podmíněn nasazením vhodného informačního systému pro řízení skladového provozu (Warehouse Management System, WMS) v kombinaci s ostatními logistickými technologiemi (manipulační technika, mobilní terminály) vybranými s ohledem na typ materiálových toků a průběh s nimi souvisejících obchodních procesů.

Vlastnosti a výhody

 • zvýšení průchodnosti skladu, dosažení vyššího využití skladové kapacity, zlepšení organizace skladových procesů
 • snížení počtu neúplných, chybných nebo opožděných dodávek
 • omezení vlivu lidského činitele a jeho chyb na činnost a výkonnost skladu
 • získání aktuálních a přesných dat o stavu a pohybu skladu a stupni rozpracovanosti skladových operací
 • snížení počtu fyzických inventur
 • dodržení požadovaných zaskladňovacích a vyskladňovacích strategií
 • efektivní řízení procesu vychystávání a kompletace zakázek s ohledem na plánované termíny jejich expedice
 • snadná a rychlá dosledovatelnost pohybu zboží

Systém OSIRIS je určený pro řízení skladových provozů ve všech typech logistických řetězců. Díky své otevřenosti, nezávislosti na databázovém prostředí i nadřazeném podnikovém informačním systému je vhodným řešením pro většinu firem s významným podílem logistických činností (skladová a distribuční centra, logistické areály, velkoobchody, výrobní podniky se složitými materiálovými toky apod.). Plné využití vlastností třívrstvé architektury a všech  moderních integračních standardů umožňuje provozovat tento systém samostatně nebo  jako součást širšího informačního  prostředí.

Pokročilé řízení skladových procesů

Jádrem systému OSIRIS je podrobná evidence stavu a pohybu skladu a řízení všech v něm probíhajících procesů. Systém podporuje všechny obvyklé typy skladů (nákupní, mezioperační, expediční, distribuční, celní apod.) a běžné zaskladňovací a vyskladňovací strategie (FIFO, FEFO, LIFO) přizpůsobené použité skladové a manipulační technologii (řadové i vjezdové paletové regály, policové regály, paletové a přepravkové zakladačové systémy, paternostery apod.).

Základní funkce systému umožňují

 • sledovat stav a pohyb zboží v reálném čase v požadovaném stupni podrobnosti (včetně např. expiračního data, výrobního čísla, čísla šarže a dalších potřebných atributů) a jeho umístění na skladových manipulačních jednotkách a lokacích
 • řídit skladové operace (příjem, výdej, přeskladnění, expedice) prostřednictvím vytváření manipulačních plánů a jejich potvrzování
 • evidovat pohyb vratných obalů
 • vyhodnocovat služby související s provozem skladu v případě, že jsou poskytovány na komerčním základě (skladování, manipulace, kompletace, balení apod.)

Chytrý, pružný a efektivní sklad

Modularita a otevřenost systému OSIRIS umožňují přizpůsobit jeho funkcionalitu požadavkům zákazníka i průběžně se měnícím provozním podmínkám (skladovaný sortiment, struktura skladů, jejich technické vybavení i způsob manipulace). Systém podporuje využití automatické identifikace (čárový kód, RFID) ve všech skladových operacích a usnadňuje tak vstup dat nutných pro řízení a monitorování hmotných toků v reálném čase. Prostředky systému umožňují přímé řízení automatizovaných skladových technologií (zakladače, paternostery, příjmové a expediční linky apod.). Systém je schopen spolupracovat s většinou běžných podnikových informačních systémů (ERP) i s některými dalšími specializovanými aplikacemi (celní agenda, řízení spedice apod.).

 

Pro bližší informace kontaktujte, prosím, našeho konzultanta codeware@codeware.cz.

logo
+420 222 562 444
+420 737 274 952
codeware@codeware.cz
CODEWARE, s.r.o.
Jaromírova 484/37
120 00 Praha 2 - Nusle
IČ: 61061395, DIČ: CZ61061395

Otevírací doba Po - Pá: 8:30 - 17:00